RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00. Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. 
Zabawy ruchowe przy muzyce. Praca indywidualna z dziećmi. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
8.00 – 8.15. Zabawy w kole integrujące grupę oraz organizacyjno- porządkowe.
8.15 – 8.30. Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe.
8.30 – 9.00. Śniadanie – doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
9.00 – 10.00. Zajęcia kierowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, plastyczne. (W grupie młodszej czas zajęć regulowany możliwościami dzieci).
10.00 – 11.45. Zabawy swobodne w sali oraz spacery, wycieczki, gry i zabawy na świeżym powietrzu (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
11.45 – 12.00. Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i porządkowe.
12.00 – 12.30. Obiad- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków.
12.30 – 12.50. Odpoczynek na dywanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, literatury dziecięcej czytanej przez nauczycielkę.
12.50 – 13.50. Zabawy dowolne według upodobań dziecka o nieznacznym ruchu (gry dydaktyczne, układanki, rysowanie, wycinanie, lepienie, przeglądanie książeczek, czasopism.) Zajęcia dodatkowe.
13.50 – 14.00. Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i porządkowe.
14.00 – 14.15. Podwieczorek.
14.15 – 16.30. Zabawy sprzyjające rozwijaniu aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym. Zabawy kołowe, tematyczne, swobodne. Utrwalenie wierszy i piosenek. Rozchodzenie się dzieci do domu.
7.00 – 12.00. Działania dotyczące realizacji podstawy programowej.