HISTORIA PRZEDSZKOLA

Pierwszym przedszkolem powstałym w Skępem w okresie międzywojennym (ok. roku 1925), była tzw. „ochronka”. Budynek przedszkola mieścił się w Rynku pod numerem 16 i liczył trzy izby. Największą z nich stanowiła sala zajęć z dziećmi, w drugiej mieszkała opiekunka- pani Petronela, w trzeciej była kuchnia. Zajęcia z dziećmi prowadziła siostra zakonna. Uczęszczające do „ochronki ” dzieci przynosiły ze sobą bułeczki, suchą herbatkę i cukier., z czego pani Petronela przygotowywała śniadanie.

Siostra opowiadała i czytała bajki, prowadziła zajęcia ruchowe, uczyła różnych umiejętności. Dzieci spędzały czas na podwórku i na dźwięk dzwonka wracały do wnętrza. W „ochronce” poznawały pierwsze literki i cyfry, pisały na tabliczkach. Przedszkole odwiedzał ksiądz proboszcz Machaczyński i dziedziczka – pani Maria Zielińska, która pomagała „ochronce” finansowo.

Z okazji tych odwiedzin dzieci recytowały wierszyki, śpiewały i tańczyły. Do tańca chętnie przygrywał na akordeonie pan Władysław Warzyński. Codziennie zajęcia kończono obiadem. Wszystkie dzieci chodziły do domu same i pieszo. Druga placówka przedszkolna w Skępem również zwana „ochronką” powstała w 1938 r. i miała swoje miejsce w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Rybackiej, a później przy Rynku nr 20 (dziś pomieszczenie to zajmuje apteka). W budynku nie było sanitariatów z bieżącą wodą, obok ani placu zabaw, ani piaskownicy. Dzieci miały jednak możliwość zabawy w źródełku.

Kolejny oddział przedszkolny powstał w 1950 r. Umieszczony był w parterowej karczmie miejskiej- centrum rynku w Skępem. W budynku tym istniał zarówno Urząd Gminy, jak i klasy szkoły powszechnej. W przedszkolu personel składał się z 4 nauczycielek, w tym jednej pełniącej funkcję dyrektora oraz z 5 osób obsługi. Pomieszczenia przedszkolne dzieliły się na 2 sale do zajęć z dziećmi: 3-,4- letnimi i 5-, 6- letnimi. W korytarzu zagospodarowane było miejsce na kancelarię przedszkola. Dodatkowymi pomieszczeniami była: kuchnia, magazynek żywności i łazienka. Nauczycielki prowadziły zajęcia: polonistyczne, matematyczne, plastyczne, umuzykalniające i ruchowe. Dzieci przygotowywały się do przedstawień i uroczystości przedszkolnych. Miały również swój plac zabaw.

Obecnie przedszkole mieści się przy ulicy Dworcowej. Zostało tu przeniesione w 1988 r. po tym, jak spaleniu uległo stare przedszkole mieszczące się w zabytkowym budynku przy Rynku. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Skępem. W roku 2008, z okazji obchodów 20- lecia, naszemu przedszkolu zostało nadane imię Ewy Szelburg- Zarembiny.