OGŁOSZENIA

Dnia 28 września (wtorek) wyjazd do Włocławka do Sali zabaw Rio. 

Śniadanie o godz. 8.00

Wyjazd o godz. 8.30 (Prosimy o bardzo punktualne przyprowadzenie dziecka, jeśli nie będzie na śniadaniu)

Prosimy aby dzieci miały skarpetki antypoślizgowe, wszystkie dzieci ubrane w spodnie dresowe, dziewczynki ewentualnie w getry.

W plecaku- bluzeczki na przebranie w razie gdyby mocno się spociło podczas zabawy.

Prosimy dziecku dać picie w plastikowej butelce, najlepiej typu smoczek.(żadnego picia w kartonikach)

Na przekąskę nie dajemy dzieciom: chipsów, paluszków, lizaków, twardych cukierków i nic w czekoladzie.

Powrót do przedszkola  w porze obiadowej.

Prosimy uprzedzić , jeśli dziecko ma chorobę lokomocyjną

                                                                                                      Dziękujemy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WTOREK 08. IX – ODPUST, PRZEDSZKOLE NIECZYNNE.

(Dzień wolny za 15. VIII.)

SZANOWNI RODZICE!

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA OD DN.01.IX 2020 r.

1.Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.30 – 16.30.

2.Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie w godzinach od 6.30 do 8.30. Po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte.

3.Liczba oddziałów (grup) – 2 grupy

4.Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5.W przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie dla dzieci/osób dorosłych przejawiających niepokojące objawy chorobowe .

6.Dzieci mogą korzystać z placu zabaw, który podzielony został na dwie części dla każdej grupy oddzielnie. Plac zabaw będzie systematycznie dezynfekowany.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową (COVID-19). W trosce o dobro i zdrowie naszych wychowanków i pracowników informujemy o wprowadzeniu szczególnych zasad bezpieczeństwa

1.Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia , dostępnego na stronie poniżej . Proszę pobrać w dwóch egzemplarzach, jedno dla Państwa , jedno dla przedszkola.

 • 2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice (opiekunowie).

 • 3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice.

 • 4. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do stosowania następujących zasad:

 • a) zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczki) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola -bezwzględnie muszą stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa

 • b) przestrzegać zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich.

 • c) przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

 • 5. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.

 • a) Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.

 • b) wcześniejsze oświadczenia upoważniające do odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletniego członka rodziny nie będą honorowane.

 • 6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

 • a) Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).

 • b) Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • 7. Przy wejściu dziecka do przedszkola oraz w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. Dzieci z temperaturą 370C i więcej nie będą wpuszczane do przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje osoba pełniąca dyżur przy wejściu do przedszkola.

 • 8. Podczas przyprowadzania do przedszkola będą wpuszczane dzieci z osobą dyżurującą (pojedynczo), pozostali rodzice z dziećmi czekają na zewnątrz budynku.

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia do, sal przedszkolnych i innych pomieszczeń na terenie przedszkola.

10. Kontakt z wychowawcą i dyrektorem przedszkola możliwy będzie wyłącznie telefonicznie. W szczególnych wypadkach kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu do przedszkola.

12. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego co godzinę, odbywa się wietrzenie sal nawet w trakcie zabaw.

13. Większość dnia (w zależności od warunków atmosferycznych) będziemy przebywać w ogrodzie przedszkolnym.- Rodzice muszą zadbać o odpowiedni ubiór dziecka.

14. Mycie/dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody pod nadzorem pomocy nauczyciela. Wycieranie dłoni odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu ręczników papierowych.

15. Dzieci w przedszkolu przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.

SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM

W godzinach pobytu dziecka w przedszkolu Rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących z przedszkola. W związku z tym uprasza się Rodziców o zapisanie numeru telefonu Przedszkola w swoich kontaktach. Nr tel. przedszkola 54 287 72 16 lub 790 867 431

SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TYM KWARANTANNA

Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas :

a) dziecko/osoba dorosła izolowane są od reszty grupy,

b) informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

c) przedszkole zostaje zamknięte a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.

d) jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.

Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

                                                                                                            Iwona Małkiewicz

                                                                                                        Dyrektor Przedszkola

WYTYCZNE MEN, MZ, GIS