KRASNALE

LUTY

Tydzień XXIV. Nasze podróże

Drodzy Rodzice!

            Podczas zajęć dotyczących wartości dzieci bawiły się w zabawę integracyjną z rymowanką pt. „Z monetą w dłoni” oraz zastanawiały się na podstawie ilustracji „Co możemy oszczędzać?”. Wysłuchały również opowiadania M. Szeląg pt. „O samochodach, które dzięki oszczędzaniu spełniły swoje marzenia” i inspirowane utworem wykonały własne skarbonki ze szklanych słoiczków.

Drodzy Rodzice, prosimy Państwa o wykorzystanie tej pracy do kształtowania u dziecka w domu nawyku oszczędzania. Dzieci nieustannie czegoś pragną, o czymś marzą, a my, rodzice, nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić każdą zachciankę naszej pociechy (i nie powinniśmy każdej spełniać). Drodzy Państwo, znajdźcie razem ze swoją latoroślą przedmiot jej marzeń i ustalcie z nią, że od dziś będzie sama zbierała pieniądze na jego zakup. Pomoże w tym skarbonka wykonana na zajęciach w przedszkolu. We wtorkowym „Kąciku Dobrego Startu” dzieci przypomniały sobie piosenkę pt. „Okno w pociągu”, do której wykonały „woreczkową orkiestrę”, wystukując rytm dwoma pięściami jednocześnie. Poznały również nowy wzór – kwadrat, który wykorzystywały do wielu działań, m.in. układały go ze sznurków, rysowały…W tym tygodniu przedszkolaki wyruszyły również w daleką podróż, aby poznawać obce miejsca, kontynenty… Podczas środowych zajęć dzieci poznały dzikie zwierzęta dalekich krajów. Następnie słuchały fragmentu wiersza J.K. Siwka pt. „Bajka o lwie”, który stał się inspiracją do zabawy dydaktycznej  „Gdzie mieszkają te zwierzęta?”. W czasie piątkowych zajęć dotarliśmy na Antarktydę. Tematem głównym były pingwiny zamieszkujące te zimowe miejsca. Wprowadzeniem stał się wiersz B. Wierzbickiej pt. „Rozmowa  Pingwinów” oraz zabawa ruchowo-taneczna, tradycyjna „Pingwin”. Tego dnia przedszkolaki poznały kilka ciekawostek na temat tych ptaków nielotów i wykonały pracę plastyczną „Wesołe pingwinki”.W tym tygodniu dzieci poznały również egzotyczne owoce– rozwiązywały o nich zagadki, smakowały je, wąchały, lepiły je z plasteliny, bawiły się w wiele zabaw ruchowych. Brały też udział w zabawie badawczej pt. „Co zrobić, żeby banan nie ściemniał?”. Podczas spotkań z językiem angielskim dzieci bawiły się w zabawie ruchowej „I am a lion!”, która wprowadziła do słownika obcojęzycznego czterolatków angielskie nazwy zwierząt: a lion – lew, a monkey – małpa, a tiger – tygrys, a giraffe – żyrafa, an elephant – słoń, itp.   

     Drodzy Rodzice, w następnym tygodniu wchodzimy w nową tematykę, a będzie nią dociekliwość, tajemnice naszego ciała i zmysłów.

Tydzień XXIII. Wielka wyprawa

Drodzy Rodzice!

            W ostatnich dniach przedszkolaki poznawały pojazdy, którymi można wyruszyć w bliższą lub dalszą podróż. Dzieci zapoznały się nie tylko z ich cechami charakterystycznymi, ale i grupowały je na powietrznego, lądowego i wodnego środki transportu. Układały także pojazdy z figur geometrycznych, rozwiązywały zagadki słowne i obrazkowe, określały pierwsze głoski w ich nazwach, określały liczbę sylab. W lepszym zrozumieniu tematu pomocna była również literatura. Przedszkolaki wysłuchały wiersza pt. „Samochód” J. Kulmowej, na temat treści którego odbyła się wspólna rozmowa i zabawa matematyczna, pozwalająca na doskonalenie umiejętności przeliczania i określania czego jest więcej, czego mniej i o ile więcej lub mniej. Przy ponownym czytaniu wiersza dzieci wcielały się w pojazdy, które były wymieniane w tym utworze.  W czasie piątkowych zajęć przedszkolaki posłuchały utworu pt. „Samolot” R. Pisarskiego. Pracując z obrazkiem poznały części charakterystyczne dla tego pojazdu (kadłub, skrzydła, stateczniki, itp.). Wcieliły się również w samoloty podczas zabawy ruchowej, a na zakończenie zajęć wykonały pracę plastyczno-techniczną z rolek po papierze pt. „Mój samolot”. Dzieci nauczyły się również rymowanek M. Barańskiej pt. „Tomek ma rowerek” i „Płynie łódka”, do których wykonywały określone ruchy i gesty.Dzieci wypchały również z wyprawki różne pojazdy, które stały się świetnymi środkami dydaktycznymi do wielu działań edukacyjnych i manipulacyjnych podczas całego tygodnia, a także zabaw swobodnych, inspirowanych przez same czterolatki. Dzieci poznały nową wartość – „oszczędność”. Wprowadzeniem był tu wiersz U. Kamińskiej pt. „Oszczędzanie”, na podstawie którego przedszkolaki dowiedziały się, że spełnienie niektórych marzeń i pragnień wymaga cierpliwości i oszczędzania. W tym dniu czterolatki miały okazję przyjrzeć się monetom i banknotom, odkalkować je, pomanipulować nimi… Podczas czwartkowych spotkań z muzyką dzieci naśladowały różne pojazdy, nauczyły się nowej – „Płyną statki z bananami”, do której wykonały ilustrację ruchową. W tym momencie prosimy także Państwa o kształtowanie nawyku oszczędzania u Waszej pociechy. To nauczy ją nie tylko systematyczności, cierpliwości, ale pokaże jak trudno jest zebrać pieniądze na przedmiot naszych pragnień. Dzięki temu dziecko nabędzie szacunku do pieniędzy, przedmiotów, państwa pracy, zrozumie, że pieniądze nie spadają z nieba…

Tydzień XXII. Cztery żywioły

Drodzy Rodzice!

            Za nami kolejne dni poświęcone czterem żywiołom. W tym tygodniu bardziej skupiliśmy się na ogniu i glebie, a także podsumowaliśmy zdobywaną  przez ostatni czas wiedzę na temat  wszystkich sił natury.

            Kolejnym żywiołem, który dzieci zgłębiły na zajęciach w przedszkolu, była ziemia. Przedszkolaki poznały jej różne oblicza – ziemia ogrodowa, ziemia do kwiatów, glina, piasek. Wykonały eksperyment przepuszczalności wody przez każde z tych rodzajów podłoża. W ogrodzie przedszkolnym przeprowadziły zabawy badawcze pt. „Co kryje się w piasku i w ziemi?”, „Co jest pod piaskiem w piaskownicy?”.

    W ramach podsumowania tematyki czterech żywiołów przedszkolaki rozwiązywały o nich zagadki, a także rozmawiały o ich sile – sile nie tylko pozytywnej, ale i niszczącej dla człowieka, przyrody, świata.

            Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie tematu o żywiołach w domu poprzez rozmowy, zabawy z wodą, piaskiem, powietrzem i ogniem (pod kontrolą). Dzieci uwielbiają wszelkiego rodzaju eksperymenty. Związane jest to z ich naturalną chęcią do wielozmysłowego poznawania i namacalnego eksplorowania otoczenia. Dzieci poprzez zmysły, działanie, ruch lepiej się uczą, zapamiętują, rozumieją otaczający je świat. Wydzielają się wówczas pozytywne emocje, które także pomagają w rozwijaniu ciekawości i aktywności poznawczej u najmłodszych. Dlatego wykorzystujcie, drodzy Państwo, eksperymenty w codziennych kontaktach i zabawach z Waszą pociechą. Nie muszą być to wyszukane zabawy badawcze, do których trzeba się przygotować lub zakupić odpowiednią ilość mało spotykanych preparatów. Niekiedy wystarczy miska z wodą, słomka, łyżka, balon, czy inne zwykłe przedmioty, aby móc zabawić się w wielkich odkrywców i wyczarować w domu prawdziwą salę doświadczeń!

            W kolejnym tygodniu wyruszamy na WIELKĄ WYPRAWĘ. Poznamy oszczędzanie i różne pojazdy, które zabiorą nas w daleką podróż.

Tydzień XXI. Siły przyrody

Drodzy Rodzice!

            W tym tygodniu uwaga dzieci skierowana była na temat dość trudny, ale bardzo ciekawy i angażujący małe umysły. Zajmowaliśmy się bowiem żywiołami. Przedszkolaki brały udział w zajęciach dotyczących wody i powietrza. Było wiele radości, ekscytacji i niecierpliwości, gdyż sporo się działo! A to wszystko dzięki dużej liczbie eksperymentów!

            W ramach „przygody z wodą” przedszkolaki uczyły się poprawnego mycia rąk, przeliczały kropelki – papierowe sylwety, poznały obieg wody w przyrodzie na podstawie wiersza M. Szeląg pt. „Mała kropelka”, do którego wykonały również improwizację ruchową. W wodne kropelki wcieliły się także podczas zabawy ruchowej pt. „My wodne kropelki krążymy w przyrodzie”. Podczas zapoznania z cechami charakterystycznymi wody nie mogło zabraknąć bezpośredniego doświadczania, a więc i eksperymentów! Przedszkolaki wzięły udział w następujących zabawach badawczych: „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”, „Jak szybko paruje woda?”, „Jaka jest woda?”, „Co się rozpuszcza w wodzie?”Z „wodną” tematyką przedszkolaki spotkały się także przy zabawie z rymowanką pt. „Płynie woda” M. Barańskiej, podczas zabawy relaksacyjnej „Wodny masażyk” M. Szeląg oraz przy zabawie matematycznej „Ile kubków wody mieści się w butelce?” wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

            Drugim żywiołem, który dzieci poznały w tym tygodniu było powietrze. W jego świat wprowadził najmłodszych wiersz L. J. Kerna pt. „Piotruś i powietrze”. Także podczas tego tematu nie mogło zabraknąć eksperymentów! Przedszkolaki wzięły udział w następujących zabawach badawczych: „Jakie jest powietrze?”, „Czy powietrze krąży?”, „Czy czujesz powietrze?”, „Gdzie ukrywa się powietrze?”. Wykonały również pracę plastyczną pt. „Czary-mary z powietrzem”, brały udział w zabawie oddechowej „Burza na morzu” oraz w różnych zabawach z chustą animacyjną. Podczas wyjścia do ogrodu przedszkolnego robiły bańki mydlane i obserwowały, jak wiatr unosi je w powietrzu. Zastanawiały się także nad pytaniem „Co by było, gdyby zabrakło powietrza?”.

            Podczas czwartkowych zajęć muzycznych przedszkolaki zostały zapoznane z życiem i twórczością naszego słynnego kompozytora Fryderyka Chopina. Wysłuchały utworu „Nokturn cis-mol”, do którego wykonały improwizację tameczną z wykorzystaniem folii malarskiej. Opowiedziały także o swoich skojarzeniach ze słuchanym utworem i narysowały obrazy farbami akwarelowymi.

            W „Kąciku Dobrego Startu”  dzieci poznały  piosenkę pt. „Ognisko” i w zespołach wykonały  „Ognisty taniec”.

Drodzy Rodzice, prosimy o kontynuowanie w domu tego tematu i kształtowanie w Waszych latoroślach odpowiedzialności – za porządek w pokoju, w którym śpi i się bawi, za zwierzątko, którym się opiekuje, za książki i zabawki. Uczcie także swoje dziecko odpowiedzialności za przyrodę i planetę – zakręcania wody podczas mycia zębów, zakręcania kranu po umyciu rąk, gaszenia światła czy telewizora po wyjściu z pokoju.

W przyszłym tygodniu kontynuujemy tematykę żywiołów – dzieci dowiedzą się więcej na temat ziemi i ognia.

 

STYCZEŃ 

Tydzień XX. Dbam o zdrowie

Drodzy Rodzice!

            W minionym tygodniu dzieci zastanawiały się co to znaczy „dbać o zdrowie”. Rozważania przedszkolaków rozpoczęliśmy od analizy opowiadania M. Szeląg pt. „O źrebaku, który nie doceniał posiadanego zdrowia”. Sympatyczny konik Ferdek pomógł dzieciom zrozumieć,  jak wielkim skarbem jest zdrowie.

            W kolejnych dniach pobytu w przedszkolu dzieci poznawały sposoby dbania o zdrowie (Co jeść, by być zdrowym? Jak się ubierać, by być zdrowym? Jak dbać o higienę osobistą? Co robić, gdy już zachorujemy?) oraz ludzi, którzy nam w tym pomagają (lekarz, pielęgniarka, stomatolog).

            W lepszym zrozumieniu treści związanych z tematyką dbania o zdrowie pomogły przedszkolakom wiersze „W aptece” i „Czystość”  oraz rymowanka „Czyścioszki”. W czasie czwartkowych zajęć muzyczno-rytmiczno-ruchowych dzieci poznały różne rodzaje tańca i korzyści jakie płyną z tańczenia. Taniec  to także ruch, a ruch jest podstawą piramidy zdrowia, którą przedszkolaki poznały, a nawet zrobiły same. Drodzy Rodzice, jeśli z jakiegoś powodu nie lubicie spacerów, jazdy na rowerze… to po prostu potańczcie z Waszymi dziećmi dla zdrowia, a przede wszystkim dla radości jaką daje wspólnie spędzony czas i ruch przy muzyce.

            Oprócz „kącika aptecznego” w tym tygodniu w przedszkolu powstał również „kącik lekarski”, w którym dzieci mogły wcielić się w role współczujących lekarzy lub cierpiących pacjentów.

            Uzupełnieniem wiedzy dzieci na temat sposobów dbania o zdrowie były dwa eksperymenty przeprowadzone pod okiem nauczycieli, a mianowicie „Jak przemieszczają się bakterie i wirusy?” – podczas tego eksperymentu dzieci sprawdzały czy czystość rąk jest rzeczywiście taka ważna dla zdrowia, jak głoszą dorośli.

            W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznały nowy wzór – łuk i koło na dole (medal) oraz utrwalały piosenkę pt. „Olimpiada”.

            W domu warto z dziećmi przeczytać w zabawny sposób wiersz pt. „Katar” J. Brzechwy czy wiersz pt. „Chory kotek” Cz. Jachowicza, będzie to dobry sposób na utrwalenie zdobytych wiadomości.

            Drodzy Rodzice, zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu każdego człowieka. Warto je szanować i o nie dbać. A jak? To mogą Wam już opowiedzieć Wasze dzieci…

            W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o siłach przyrody i odpowiedzialności za planetę.

Tydzień XIX. Sport to zdrowie

Drodzy Rodzice!

            W minionym tygodniu podczas zajęć w przedszkolu rozmawialiśmy na temat „Sport  to zdrowie!”. W poniedziałek dzieci zastanawiały się nad konsekwencjami niewłaściwego ubierania się podczas zimy na podstawie wiersza pt. „Antek i zima” M. Szeląg. Tym samym poznały ogromne znaczenie wartości zdrowia. Zdobyte wiadomości podsumowała zabawa dydaktyczna „Szafa zimowa i szafa letnia” oraz zabawa ruchowo-naśladowcza „Ubieramy się na zimowy spacer”.

            Wszyscy lubimy zabawy na śniegu, dlatego był to bardzo przyjemny tydzień z bliską dzieciom tematyką. Podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki słuchały wiersza M. Szeląg pt. „Idzie zima krok za krokiem” i rozmawiały przy ilustracjach na temat ulubionych zimowych zabaw. Rozwiązywały również różne zimowe zagadki, a w opowieści ruchowej „lepiły bałwanka” w sali. Podczas zajęć matematycznych dzieci wykorzystywały kule śniegowe (z papieru) do układania zbiorów, przeliczania ich elementów, a także ćwiczeń orientacji w schemacie ciała i przestrzeni w zabawie „Połóż kulę…”

            Ćwiczenia w orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni są ważnym elementem edukacji matematycznej. Warto w czasie wolnym pobawić się z dzieckiem, wybierając jakiś śmieszny rekwizyt i poprosić je, by kładło np. żabę, kulkę  przed sobą, za sobą, obok siebie, między nogami, na głowie, nad głową, na krześle, na stole, pod krzesłem, obok krzesła, na brzuchu, pod kolanem, pod stopą. Im polecenia będą bardziej absurdalne, tym więcej przyniosą maluchowi radości, jednocześnie utrwalając ważne pojęcia matematyczne: na, pod, obok, między, za.

            W czwartek podczas zajęć muzyczno-rytmiczno-ruchowych, przedszkolaki poznały i bawiły się przy piosence pt. „Zabawy na śniegu”, której treść również nawiązywała do sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego na śniegu.

            Ważnym dopełnieniem omawianych treści były także praktyczne ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym dotyczące: lepienia bałwana, rzucania do celu śnieżkami oraz nauka szybkiego otrzepywania odzieży i butów ze śniegu.

            W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznały piosenkę pt. „Olimpiada” oraz rozwiązywały zagadki o sportach zimowych. Natomiast podczas zabaw z kodowaniem przedszkolaki bawiły się w zabawę „Jak  dojdę do…?”, kodując na kratownicach drogę do określonych punktów.

            W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać na temat zdrowia jako wartości oraz sposobów dbania o nie. Może ktoś z Państwa mógłby wypożyczyć nam biały fartuch oraz akcesoria do kącika lekarskiego (zabawkowe)? Poszukujemy również lekarza weterynarii, który mógłby w poniedziałek przyjść do przedszkola i opowiedzieć dzieciom, jak dbać o zdrowie zwierząt.

Tydzień XVIII. Młodsi i starsi

Drodzy Rodzice!

            W minionym tygodniu rozmawialiśmy o relacjach między ludźmi młodymi (dziećmi) a starszymi. Jeżeli mówimy o ludziach starszych, naszych babciach i dziadkach, nie możemy zapomnieć o szacunku, który powinniśmy im okazywać. O tym, czym jest szacunek, dzieci przypomniały sobie, słuchając opowiadania pt. „O  księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi” M. Szeląg.

            Podczas zajęć dydaktycznych dzieci mogły porozmawiać o swoich dziadkach i babciach, przedstawić ich swoim kolegom i koleżankom (na zdjęciu), opowiedzieć wszystkim, co lubią z nimi robić. W czasie kolejnych zajęć przedszkolaki zastanawiały się, co się zmieniło od czasu dzieciństwa ich dziadków. Czy kiedyś były telefony komórkowe i komputery? W jakie zabawy bawili się ich dziadkowie? Co lubili robić i jak wyglądało kiedyś przedszkole? Do tej rozmowy dzieci przygotowały się, rozmawiając dzień wcześniej ze swoimi dziadkami.

            W ubiegłym tygodniu przedszkolaki mogły dużo „podziałać” plastycznie: rysowały portrety babć i dziadków wysłuchaniu wiersza pt. „Dla Babci”  H. Łochockiej. Podczas zajęć muzyczno-rytmicznych dzieci bawiły się przy piosence pt. „Dziadku nasz kochany”, a także nauczyły się jej słów. Podczas zajęć matematycznych dzieci rozwiązywały zadanie tekstowe „Kwiaty dla babci, serca dla dziadka”, układały rytmy z kolorowych serc, tworzyły zbiory oraz utrwalały pojęcie „para”, grupując elementy po dwa w pętlach.

            W minionym tygodniu dzieci bawiły się w tradycyjne zabawy z młodości „babć” i „dziadków” takie jak: „Ojciec Wirgiljusz”, „Siała baba mak”, „Mam chusteczkę”, „Stoi różyczka w czerwonym wieńcu”.

            W „Kąciku Dobrego Startu” czterolatki wykonały ćwiczenie rytmiczne „Woreczkowa orkiestra” oraz na karcie pracy odtwarzały graficznie  wzórpółkole (słońce jako półkole na horyzoncie). Przypomniały sobie także piosenkę pt. „Czerwone słońce”.

            Miniony tydzień był bardzo emocjonujący dla dzieci, ponieważ poruszał tematykę związaną ze Świętem Babci i Dziadka. Babcia i dziadek to po rodzicach najważniejsze osoby w życiu każdego przedszkolaka – było to widoczne we wszystkich działaniach związanych z poruszanym tematem. Najbardziej zainteresowały dzieci zajęcia poświęcone czasom dzieciństwa ich dziadków. Ponieważ nie udało nam się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące maluchy pytania, proponujemy by umożliwić dzieciom dalsze zgłębianie tego tematu już w domowych warunkach – przy herbacie, cieście i albumach  ze zdjęciami.

 

            W kolejnym tygodniu stycznia naszym kręgiem zainteresowań będzie „Sport to zdrowie”.

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Tydzień XVII. Płynie czas

Drodzy Rodzice!

            Zaczął się kolejny rok… Początek stycznia to zwykle okres, w którym skupiamy się na upływie czasu. Upływowi czasu towarzyszą zawsze zmiany: w naszym wyglądzie, charakterze, otaczającym nas świecie. Te zmiany dostrzegają również dzieci i bezpośrednio ich doświadczają, tak jak w piosence zespołu Fasolki pt. „A ja rosnę i rosnę…”. Wasze pociechy wciąż rosną i nie mogą się doczekać, kiedy przestaną być „małe”, a staną się „duże”.

            Świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmów na temat „rośnięcia” był wiersz pt. „Niski – wysoki” I. Suchorzewskiej. Dzieci rozmawiały na temat jego treści i zastanawiały się dla kogo są wysokie, a dla kogo niskie. Nauczyły się też refrenu piosenki pt. „A ja rosnę i rosnę…”

            W minionym tygodniu, podczas codziennych zajęć, przedszkolaki poznawały zjawiska rytmiczne występujące w przyrodzie: noc i dzień oraz wzajemne przechodzenie pór roku. Poznanie tych zjawisk ułatwiły dzieciom liczne utwory literackie, np.  wiersz pt. „Dzień Franka” M. Szeląg ilustrowany sylwetami, pokazujący poszczególne pory dnia oraz charakterystyczne czynności wykonywane przez ludzi podczas ich trwania, a także wiersz pt. „Noc” J. Jabłońskiego mówiący o  cechach charakterystycznych  dla nocy.

            Dla lepszego zrozumienia przemienności dnia i nocy dzieci wykonały z wykorzystaniem kart z wyprawki medal „Noc i Dzień”, który wykorzystały w zabawach: „Noc i dzień na zmianę kroczą”, „Dzień – noc i planeta Ziemia” oraz „Zniknął dzień czy znikła noc?”.

            Przedszkolaki wysłuchały utworu H. Bechlerowej pt. „Babuleńka” oraz  rozmawiały na temat potrzeby niesienia pomocy ludziom starszym. Tym samym poznały nową wartość – „szacunek”.

            Podczas czwartkowych zabaw z kodowaniem dzieci uczyły się, w jaki sposób należy poruszać się po kratownicy zgodnie z instrukcją nauczyciela (zabawa „Krok po kroku na planszy”).

            Omawiając przemienność pór roku, dzieci wysłuchały wiersza M. Szeląg pt. „Pory roku” i rozmawiały  na temat cech je charakteryzujących oraz przypisały każdej z nich określony kolor. Dobrym utrwaleniem zdobytych wiadomości było wykonanie „Albumów czterech pór roku” z wykorzystaniem farb akwarelowych.

            W celu  lepszego utrwalenia treści związanych z przemiennością pór roku warto z dziećmi w domu poćwiczyć ich nazwy i zapytać co można w każdej porze roku robić. Idąc krok dalej, można też pobawić się z pociechą w zagadki dotyczące pór roku, np. Kiedy Ty się urodziłeś/urodziłaś na dworze było zimno i padał śnieg. Jaka to mogła być pora roku? Z dziećmi, które już ten materiał opanowały można rozpocząć naukę dni tygodnia.

GRUDZIEŃ 

Tydzień XVI. Wesołych świąt!

Drodzy Rodzice!

            W tym tygodniu kontynuowaliśmy podczas zajęć przedszkolnych tematykę Bożego Narodzenia, bowiem święta te zbliżają się do nas WIELKIMI krokami.

Wspólnie przypominaliśmy sobie zwyczaje związane z Wigilią takie jak: nakrywanie do stołu, nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych, szykowanie prezentów. Dzieci wysłuchały fragmentu wiersza pt. „Wieczór Wigilijny”  T. Kubiaka i rozmawiały na temat jego treści oraz opowiadały „Jak wyglądają święta w ich domach”. Dzieci rozwiązywały również zagadki dotyczące Bożego Narodzenia, Podczas zajęć matematycznych przedszkolaki porównywały i oceniały długości trzech łańcuchów choinkowych, używając słów: długi, krótki, średni. Następnie  przy pomocy łańcuchów bawiły się w mierzenie różnych przedmiotów oraz wzięły udział w międzygrupowym konkursie na najdłuższy łańcuch choinkowy (oczka łańcucha dzieci sklejały z pasków kolorowego papieru).

            Przedszkolaki ćwiczyły pracę w grupach, wykonując ozdoby, które później zostały powieszone w sali, jako świąteczna dekoracja.

            W poniedziałek omawialiśmy kolejną wartość – „dobroczynność”, na podstawie wysłuchanego opowiadania pt. „O Aniołkach i złotym sercu” M. Szeląg. Rozmawiając na temat dobroczynności i uczynności, dzieci poznały również znaczenie związku frazeologicznego „Mieć złote serce”. Podsumowaniem tych zajęć była praca plastyczna pt. „Anioły dobroczynności”.

            WKąciku Dobrego Startu” dzieci wzięły udział w ćwiczeniu rytmicznym „Stuk, puk”, ćwiczeniu ruchowo-słuchowo-wzrokowym „Co to może być?” oraz uczyły się wielozmysłowo, niegraficzne i graficzne odtwarzając wzór (cztery koła z kreskami). Przedszkolaki przypominały sobie poznaną wcześniej piosenkę pt. „Choinka”.

            W trakcie zabaw z językiem angielskim, dzieci utrwalały poznane słownictwo, a także „świąteczne słówka” takie jak: Santa Claus – św. Mikołaj, Christmas tree – choinka, star – gwiazda.

            Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że czas przygotowań do Świąt też może być magiczny, wspaniały i wyjątkowy, pozwólcie tylko Waszym pociechom sobie troszkę pomóc: razem ulepcie kilka pierogów, przygotujcie piękną kartkę świąteczną lub nietypową ozdobę, zróbcie razem długi łańcuch z papierków po cukierkach, słomek lub makaronów… Wszystkie te działania to dobra zabawa, świetne ćwiczenia małej motoryki, a przede wszystkim niezapomniane wspomnienia…

            W pierwszym tygodniu Nowego Roku będziemy w przedszkolu zastanawiać się nad upływem czasu i zmianami mu towarzyszącymi.

 Drodzy Rodzice, na nadchodzący Nowy Roczek życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz co dzień grzecznych dzieci!

Tydzień XV. Świąteczne przygotowania

Drodzy Rodzice!

            Rozpoczął się wyjątkowy czas, czas oczekiwania na magiczne święta, święta Bożego Narodzenia. W tym tygodniu również w przedszkolu było głośno o zbliżającej się Gwiazdce. Dzieci poszerzały swoją wiedzę na temat przygotowań do tego niezwykłego święta.

            W tematykę wigilijną już w poniedziałek wprowadził dzieci utwór G. Lipińskiej pt. „Pomocnicy Mikołaja”, na podstawie którego maluchy rozmawiały o dobroczynności. Prosimy, aby uwrażliwiali Państwo swoją latorośl na potrzeby innych ludzi oraz rozwijali w niej dobre serce i uczynność. Święta Bożego Narodzenia są do tego znakomitą okazją. Niech Wasza pociecha podaruje komuś z rodziny na Gwiazdkę własnoręcznie wykonany prezent, niech poczuje, doświadczy w ten sposób uczuć związanych z byciem dobroczynnym i sprawiającym miłe niespodzianki innym.

            W ramach kontynuacji powyższej tematyki dzieci rozmawiały w przedszkolu o przygotowaniach do świąt, wykorzystując do tego ilustracje, ubierały sylwety małego i dużego św. Mikołaja, nasłuchiwały, gdzie dzwoni świąteczny dzwoneczek, badały przy pomocy dotyku jaki prezent został ukryty w worku, wycinały z gazetek reklamowych ilustracje zabawek, które chciałyby otrzymać w prezencie od Mikołaja, słuchały wiersza M. Konopnickiej pt. „Choinka w lesie” i rozmawiały na temat różnych rodzajów drzew iglastych, badając sensorycznie igły, gałązki i szyszki jodły, świerku, sosny. Aby przygotować salę przedszkolną na przyjście świąt, dzieci podczas słuchania kolęd ubrały choinkę, wokół której wykonały następnie improwizacyjny „taniec radości”.

            Ostatniego dnia dzieci eksperymentowały ze światłem latarki, zakrywając je różnymi przedmiotami oraz różnymi kolorami bibuły. Wprowadzeniem do zabaw badawczych stała się piosenka pt. „Migające światełka” i obserwacja łańcuchów świetlnych na choinkę. Przedszkolaki poznały również historię światła, czyli jak to było od wynalezienia ognia do momentu powstania żarówki.

            W tym tygodniu przedszkolaki wzbogaciły również zasób swojego słownictwa z języka angielskiego, oto poznane słówka: Santa Claus – św. Mikołaj, Christmas tree – choinka, star – gwiazda.  

            W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci usłyszały nową piosenkę – „Choinka” i rozmawiały na temat bożonarodzeniowych drzewek i ozdób świątecznych.        

W następnym tygodniu będziemy kontynuowali tematykę świąt Bożego Narodzenia.

Tydzień XIV. Coraz zimniej

Drodzy Rodzice!

            Podczas pierwszych kroków w projekcie dzieci posłuchały listu od ptasiego przyjaciela i sporządziły siatkę wiedzy, zastanawiając się nad tym, co już wiedzą o tych zwierzętach. Następnie stworzyły siatkę pytań, w której znalazły się informacje na temat tego, co przedszkolaki chciałyby się jeszcze dowiedzieć w tym temacie. Podczas kolejnych działań związanych z realizacją projektu dzieci słuchały i naśladowały ptasie odgłosy, oglądały różne rodzaje piór, słuchały opowiadania S. Szuchowej pt. „Spiżarnia ptaków”, bawiły się w zabawę pt. „Lata wróbel”, robiły opaski z ptakami, wykonały w grupach plakaty ptaków z obrazkową ilustracją tego, co jedzą i czy zimują u nas w Polsce, rozwiązywały quiz wiedzy podsumowujący ich wiedzę o ptasich przyjaciołach.

            W czasie realizacji projektu niemal codziennie dzieci wychodziły do ogrodu przedszkolnego przyglądając się ptakom, słuchając dźwięków przez nie wydawanych, podawały nazwy gatunkowe, szukały budek lęgowych i karmników, sypały do  nich ptasie przysmaki. Uczyliśmy  się piosenki pt. „Głodny wróbelek”

            W tym tygodniu dzieci słuchały opowiadania M. Szeląg pt. „O  sikorce, która dla przyjaciela nauczyła się cierpliwości” i wkleiły kolejne serca na „roślinie wartości” – serce do omawianej wartości „cierpliwość”.

            W „Kąciku Dobrego Startu” przedszkolaki utrwalały piosenkę „Uśmiech” i poznały nowy wzór – dwa łuki (uśmiech), którego rysowanie doskonaliły podczas różnych działań.

            Drodzy Rodzice, prosimy o utrwalanie z dzieckiem w domu treści związanych z tematyką tego tygodnia i ich poszerzanie, jeśli maluch się nimi zainteresował i zafascynował. Podczas rodzinnych spacerów do lasu czy parku uwrażliwiajcie swoją pociechę na piękno natury, ćwiczcie w małym przyrodniku umiejętność wsłuchiwania się w odgłosy przyrody oraz umiejętność obserwacji. Jeśli macie Państwo czas i potraficie, zróbcie z przedszkolakiem karmnik i przywieście go na gałęziach pobliskiego drzewa – niech dziecko zostawia w nim przynajmniej raz w tygodniu podczas trwania zimy przysmaki dla wróbli, sikorek i innych ptaków.  Dzięki takim działaniom Wasza latorośl nauczy się empatii i doświadczy konieczności  niesienia pomocy zwierzętom.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się już szybkim krokiem, a na wystawach sklepowych pojawiły się świąteczne ozdoby. Czas przygotowywać się już do tego magicznego czasu. To będzie też temat następnego tygodnia w przedszkolu.

            Rozpoczął się grudzień, a wraz z nim myśli dzieci zaprzątają pytania typu „Kiedy przyjdzie zima?”,  „Czy jutro spadnie pierwszy śnieg?”, „Kiedy w końcu ulepię bałwanka?”. Odpowiedzi na te pytania stały się punktem wyjścia do tematyki ubiegłego tygodnia.

            Pierwszym utworem wprowadzającym w świat zimy i w jej cechy charakterystyczne było opowiadaniem H. Zdzitowieckiej pt. „Gawronek poznaje zimę”, z którego dzieci dowiedziały się po czym rozpoznać tę porę roku. Innym utworem o tematyce zimowej był wiersz „Zuzia i Zima” B. Mróz-Gajewskiej zakończony refleksją nad koniecznością odpowiedniego ubierania się do pogody. Wierszem, który pozwolił przedszkolakom odkryć tajemnicę powstawania sopli i podziałać plastycznie oraz matematycznie był utwór „Kropelki i sopelki” H. Zdzitowieckiej.  „Zawierucha” St. Szuchowej również stała się wstępem do działań matematycznych – tym razem związanych nie tylko z liczeniem, ale i porównywaniem wielkości, kształtów śnieżynek, tworzeniem rytmów oraz zbiorów.

            Podczas czwartkowych spotkań z muzyką przedszkolaki poznały piosenkę pt. „Idzie zima zła”, którą słuchały, na temat której rozmawiały, do której się bawiły oraz którą rytmizowały.         Podczas piątkowych zabaw plastycznych przedszkolaki wykonały zimowe rękawiczki – sylwety rękawiczek ozdabiały włóczką i różnymi tkaninami.

            Dzieci w tym tygodniu wykonały również dwa eksperymenty. Pierwszy związany był z utratą ciepła. Przedszkolaki sprawdzały jak bardzo ochłodziła się woda w kubeczku wystawionym na dwór w porównaniu z wodą w kubeczku pozostawionym w sali przedszkolnej. Drugi eksperyment pomógł zrozumieć dzieciom, dlaczego tak ważne jest ciepłe ubieranie się na zimowe spacery. Podczas tej zabawy badawczej przedszkolaki po upływie kilku godzin badały ówcześnie ciepłą wodę w trzech słoikach – niczym nieosłoniętym, osłoniętym ścierką kuchenną, osłoniętym ścierką i grubym szalem lub kołderką.

            W tym tygodniu dzieci poznawały nowe rymowanki do działań ruchowych i masażyków – „Zimą” i „Śnieg pada”

            Dzieci słuchały opowiadania G. Lipińskiej pt. „Cierpliwość i ciasto drożdżowe”. Tym samym nową wartością, z którą w tym tygodniu się zapoznały stała się „cierpliwość”. Aby cechę tę w sobie rozwijać, uczyły się spokojnego czekania na swoją kolej czy to w kolejce do toalety, czy w kolejce do wykonania jakiegoś zadania, czy w kolejce po przybory plastyczne lub inne rzeczy.

            W „Kąciku Dobrego Startu” przedszkolaki poznały nową piosenkę – „Uśmiech” i rozmawiały na jej temat. Zastanawiały się również nad odczuciami, które towarzyszą nam podczas uśmiechania się i śmiania się. Drodzy Rodzice, bardzo prosimy o uczenie dzieci ubierania się do wyjścia na zimowe spacery – kolejności zakładania odzieży wierzchniej, umiejętności zakładania butów, kurtki, szalika, czapki, zapinania guzików. Samodzielność w zakresie samoobsługi jest niezwykle ważna, bowiem pozwala najmłodszym na wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości, a także rozwija motorykę.

            W następnym tygodniu przedszkolakom będzie towarzyszył temat o ptakach i ich dokarmianiu w zimową porę.

 

LISTOPAD

Tydzień XII. Ulubione zajęcia

Drodzy Rodzice!

            Ostatni tydzień listopada umilała nam bardzo przyjemna tematyka, bowiem kto z nas wszystkich nie lubi muzyki? Nią właśnie podczas ostatnich kilku dni zajmowały się przedszkolaki. W muzyków bawiły się podczas brania udziału w zabawie pt. „Jestem muzykantem konszabelantem”.

            Muzyka połączona była również z działaniami matematycznymi, podczas których dzieci liczyły dźwięki wygrywane na instrumentach, a następnie powtarzały je, odliczały tyle samo kasztanów lub wykonywały tyle razy wskazaną czynność. Były to świetne ćwiczenia słuchowe, koncentrujące uwagę przedszkolaków, a w dodatku wzbogacające doświadczenia matematyczne.         W tym tygodniu dzieci przypomniały sobie nazwy instrumentów, które „mieszkają” w przedszkolu, wśród nich: tamburyn, grzechotka, bębenek, a także poznały za pośrednictwem ilustracji nowe instrumenty – m.in.: trąbka, pianino, flet, gitara, skrzypce. Nazwy ich dzieliły na sylaby; wsłuchiwały się w wydawane przez nie dźwięki odtwarzane z płyty. Dowiedziały się, co oznaczają słowa: „orkiestra” oraz „dyrygent”.

            Przedszkolaki utrwalały pojęcie „kreatywności”. Poznały kolejne opowiadanie M. Szeląg pt. „O pomysłowych myszkach, które nie nudziły się w czasie deszczu”. Kreatywności jednak nie da się rozwinąć, a tym bardziej pojąć bez twórczego działania! Dlatego i tym razem  dzieci tworzyły – zwłaszcza podczas zabawy dydaktycznej, gdzie wygrywały muzykę na różnych przedmiotach służących do codziennego użytku, jak na przykład garnki, pokrywki, folie czy łyżki. Na zakończenie spotkania z wyżej wymienioną wartością dzieci na swoje „rośliny”  nakleiły kolejne serce do omawianej wartości „kreatywność”.

            W tym tygodniu dzieci przypomniały sobie między innymi zabawę pt. „Uciekaj, myszko”, a także  podczas rymowanki „Myszki”.

             Przedszkolaki przebywały na świeżym powietrzu,  bawiąc się w różne gry i zabawy ruchowe. Drodzy Rodzice, bardzo prosimy o wprowadzanie dziecka w świat muzyki, o pozwalanie mu na ekspresje muzyczno-ruchowe – nie bez powodu mówi się przecież, że muzyka łagodzi obyczaje. Ma ona bowiem dobroczynny wpływ na harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, uspokaja, łagodzi dziecięce stresy, rozwija twórczo i uwalnia wszelkie emocje.

            W następnym tygodniu witamy grudzień i zajmiemy się tematyką zimowej pory roku.

Tydzień XI. Moje hobby

Drodzy Rodzice!

            Podczas ostatnich dni dzieci poznawały zwierzęta domowe, ich zwyczaje, sposoby opieki nad nimi, rasy psów, bawiły się w różne zabawy związane z tą tematyką. Wcielały się w różne zwierzęta, naśladując ich odgłosy czy sposoby poruszania się. Rozwiązywały zagadki słowne i zagadki obrazkowe, liczyły sylwety kości dla psów, segregowały maskotki psów do właściwych bud. Śpiewały również piosenki: „Wlazł kotek na płotek”, „Kundel bury”. Oglądaliśmy i czytaliśmy również książeczki o tematyce zwierząt.

            Podczas piątkowych zajęć przedszkolaki poznały sposoby opieki nad psem – uczyły się pielęgnować, czyścić czworonożnego przyjaciela, a także wychodzić z nim na spacer i sprzątać po nim. Dzieci wykonały również prace plastyczne „Pies”, wykorzystując przy nich technikę łączenia różnych materiałów, np. papieru, plastikowego kubka. Powstały dzięki temu wspaniałe i niepowtarzalne dzieła, które stworzyły ciekawą galerię prac.

            Przedszkolaki zastanawiały się nad pojęciem „kreatywności”. Zrozumienie tego trudnego słowa ułatwiło opowiadanie M. Szeląg pt. „Zapraszamy kreatywność” oraz działania wyzwalające twórczość dzieci jak np. zabawa w skojarzenia czy praca plastyczna „Zabawa w kreatywność”, a także różne zabawy ruchowe.

            Codziennie wychodziliśmy również na zewnątrz, aby dzieci miały możliwość ruchu na świeżym powietrzu. Ruch ten był swobodny albo zaplanowany w zależności od tematyki zajęć konkretnego dnia.

            Drodzy Rodzice, prosimy o wyznaczenie przedszkolakowi jakiegoś małego obowiązku związanego z opieką nad pupilem, aby budować w małym człowieku poczucie odpowiedzialności oraz budzić w jego sercu empatię.

Tydzień X. Mój dom – Polska

Drodzy Rodzice!

            Kolejny tydzień to tematyka o  symbolach związanych z Polską.  Przypomniały sobie kolory flagi, tworzyły zbiory przedmiotów w tych barwach, kolorowały flagę według wzoru na karcie pracy oraz bawiły się w różne zabawy ruchowe. Słuchały również hymnu państwowego w pozycji na baczność. W czasie zajęć muzycznych nauczyły się śpiewać piosenki pt. „Mały Polak, przedszkolak”, do której wykonały ilustrację rytmiczno-ruchową. Na piątkowych zajęciach dzieci poznały godło Polski na podstawie wiersza pt. „Znak” M. Łaszczuk i rozmowy przy  tablicy demonstracyjnej. Wykonały również pracę plastyczną „Orzeł Biały”.

             Na podstawie różnych ilustracji oraz wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Co to jest Polska” przedszkolaki dowiedziały się, że nasz kraj to nie tylko biało-czerwona flaga czy mapa, ale to także góry, rzeki, morze, ulice, domy czy kwiaty w ogrodzie lub obłoki.

            Dzieci poznały również nazwę stolicy Polski – Warszawę. Oglądały jej mapę, zabytki, krajobrazy, pomniki przedstawione w książkach, albumach, na pocztówkach, zdjęciach oraz pamiątki z nią związane. Słuchały wiersza pt. „Syrenka” J. Laskowskiego, którego nauczyły się na pamięć i który wspólnie inscenizowały. Poznały również herb Warszawy i jego znaczenie.

            Przedszkolaki zastanawiały się nad pojęciem „wolności” w odniesieniu do dzikich zwierząt na podstawie opowiadania M. Szeląg pt. „O ptaku, który utracił wolność”. Zrozumiały, dlaczego nie należy łapać, męczyć i przynosić do domu zwierząt żyjących na wolności w naturalnych środowiskach.

            Nie zapomnieliśmy również o codziennych wyjściach na świeże powietrze, podczas których Wasze pociechy nie tylko bawiły się w zabawy dowolne, ale także tropiły kolory czerwony i biały w ogrodzie.

            Drodzy Rodzice, pamiętajcie także, aby wdrażać dzieci w problemy ekologiczne i uczyć od małego, że śmiecenie, łamanie gałęzi drzew, wyrywanie i deptanie kwiatów niszczy naszą Polskę, a przecież każdy Polak powinien dbać o swój kraj. W miarę możliwości zwiedzajcie razem z dziećmi ojczyznę, odwiedźcie Warszawę, Kraków, pokażcie rzekę Wisłę, Smoka Wawelskiego, Warszawską Syrenkę. Dzieci szybciej uczą się poprzez własne doświadczenia wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz poprzez pozytywne emocje, a takie na pewno będą podczas wspólnie spędzonego czasu na wciecze z najważniejszymi dla maluchów osobami – rodzicami.

Tydzień IX. Nasza mała ojczyzna

Drodzy Rodzice!

            W  pierwszym tygodniu listopada Wasze pociechy zajmowały się tematyką miejsca zamieszkania. Poznały nie tylko  najbliższą okolicę, nazwę miejscowości, w której żyją, ale również budynki, w których mogą mieszkać ludzie w mieście lub na wsi – domy, bloki, wieżowce. Podawały nazwy sprzętów domowych, rozwiązywały o nich zagadki, określały ich zastosowanie, wskazywały pomieszczenia w domu, w których można je zleźć oraz układały je z figur geometrycznych. Wykonały również pracę plastyczną pt. „Pralka”, a także zbudowały swoje miasto z klocków różnego typu.

            W czasie działań matematycznych dzieci poznały pojęcia wysoki i niski, porównując wysokości budynków. Odliczały również piętra w blokach i w wieżowcach, a także budowały własne budynki z określonej liczby klocków.

            Z hasłami „wysoki” i „niski” dzieci spotkały się również na zajęciach muzycznych, gdzie określały dźwięki różnych instrumentów.

            Dzieci rozmawiały o nowej wartości – „wolności” na podstawie opowiadania pt. „Dzień Niepodległości” G. Lipińskiej oraz ilustracji przedstawiającej wywieszanie flag w dni świąt państwowych, zwłaszcza w dzień odzyskania przez Polskę niepodległości (czyli odzyskania wolności). Aby utrwalić kolorystykę polskiej flagi, brały udział w zabawach ruchowych: „Białe i czerwone” oraz „Biały wysoko, czerwony nisko”

            Podczas działań w „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznały nową piosenkę pt. „Okulary”, a podczas zabaw z kodowaniem układały rytmy z kolorowych kół geometrycznych.

            Na podstawie wiersza pt. „Miasto” U. Kamińskiej przedszkolaki dowiedziały się, że należy słuchać rodziców podczas spacerowania po mieście i nie należy się od nich oddalać. Pamiętajcie Rodzice, żeby za każdym razem, gdy wychodzicie z dzieckiem z domu przypominać o tej bezcennej zasadzie. Warto również porozmawiać z pociechą na temat miejsca zamieszkania i adresu oraz o tym, komu takie informacje można zdradzać, a komu nie. Wyjaśnijcie Waszej latorośli na podstawie przykładów komu może ufać, a komu nie, z kim może iść, a z kim nie. Warto wykorzystać tu także dziecięcą literaturę, która ułatwi dziecku zrozumienie czyhającego niebezpieczeństwa i dostarczy przykładów konsekwencji złamania tej zasady, np. „Czerwony Kapturek” i postać Wilka, któremu Kapturek zaufał i zdradził adres zamieszkania Babci oraz bajka „O siedmiu Koźlątkach”, w której małe koziołki wpuściły do domu nieznanego gościa (Wilka) mimo zakazów i ostrzeżeń swojej matki. Jest to bardzo ważny temat i należy wdrażać w niego dzieci już od najmłodszych lat. Nie ma przecież nic ważniejszego od bezpieczeństwa, życia i zdrowia Waszej pociechy.

PAŹDZIERNIK 

Tydzień V. Idzie jesień przez świat

Drodzy Rodzice

            Pierwszy tydzień października poświęcony był właśnie tej pięknej porze roku. Dzieci w zabawach dydaktycznych i piosenkach poznawały cechy jesiennej pogody oraz określały zmiany zachodzące w przyrodzie. Przyniesione „dary” do kącika przyrody wielokrotnie były wykorzystywane w minionym tygodniu.

Punktem wyjścia do rozmowy o cechach jesieni jako pory roku, były liczne wiersze: „Co zrobiła jesień?”, „Listek dla mamy”, „Muchomór”,  a także jesienne zagadki i masażyki. Jesiennie było też podczas zajęć muzycznych. Dzieci poznały  piosenkę „Toczą się kasztanki trzy”, do melodii której grały na kasztanach, tworząc „kasztankową orkiestrę”. W trakcie zajęć przyrodniczych dzieci uczyły się jak rozpoznawać jesienne dary, łączyły w pary owoce z drzewami, z których one pochodziły, poznawały wybrane grzyby jadalne i trujące. Natomiast podczas zajęć matematycznych dzieci: segregowały dary jesieni i je przeliczały.

W poniedziałek dzieci poznały nową wartość „pracowitość”. O jej znaczeniu rozmawiały po wysłuchaniu wiersza „Praca wre” autorstwa Agnieszki Frączek. Na podstawie tego wiersza przedszkolaki poznały przykłady pracowitych zwierząt ze świata owadów – między innymi mrówek i pszczół. W czasie trwania dnia przedszkolnego mogły same „zostać mrówkami” i sprawdzić swoją szybkość w zabawach: „Wyścigi mrówek” i „Wyścigi pszczółek”. 

W minionym tygodniu  pracowaliśmy również nad usprawnieniem narządów mowy w zabawie „Język Pracowitek”. Usprawnianie narządów mowy jest bardzo ważne i wpływa bezpośrednio na jakość artykułowanych głosek, a co za tym idzie na poprawność mowy i wymowy. W przedszkolu bardzo często bawimy się z dziećmi w zabawy artykulacyjne, aby zapobiegać ewentualnym zaburzeniom mowy. Zachęcamy również Was, drodzy Rodzice, byście z pociechami: kląskali, parskali, szumieli, dmuchali na chusteczki, piórka i listki, kiedy tylko najdzie je ochota… Dla dzieci to świetna zabawa!

            W „Kąciku Dobrego Startu” Wasze pociechy poznały nową piosenkę  pt.: „Borowik”. Uczyły się także o rodzajach grzybów i zagrożeniach jakie one mogą ze sobą nieść. W czasie zabaw plastycznych dzieci zrobiły muchomora .W ramach prowadzonych w tym tygodniu zajęć językowych dzieci poznały następujące angielskie słowa i wyrażenia: red leaf (czerwony liść), yellow leaf (żółty liść), green leaf (zielony liść), leaves (liście).  

 

Tydzień VI. Jesienna przyroda

Drodzy Rodzice!

            Tematem omawianym w minionym tygodniu było przygotowanie zwierząt do zimy. Dzieci bardzo interesują się światem zwierząt, a w poznaniu zwyczajów niektórych z nich (sarna, bocian, jeż, niedźwiedź, wiewiórka), pomogły im następujące wiersze i rymowanki: „Wiewióreczka mała”, „Wiewióreczka szukała orzeszka”, „Kolce jeża”, „Śpiący niedźwiedź”, „Jeżu, jeżu nasz…”, „Odlot bocianów”, „Sarenka”. Dzięki treści tych utworów dzieci dowiedziały się np. gdzie swoje mieszkanie ma jeż i po co nosi kolce na grzbiecie, gdzie swoje zapasy gromadzi wiewiórka i dokąd lecą jesienią bociany…

            W ramach prowadzonych codziennie zajęć dydaktycznych dzieci utrwalały zdobyte wiadomości o zwierzętach, rozwiązywały zagadki, a podczas zabaw matematycznych przeliczały, segregowały ich zapasy w papierowych dziuplach. Wykonały też prace plastyczne „groźne” jeże z ziemniaków i kolcy z igieł sosny.

            W poniedziałek dzieci wysłuchały opowiadania autorstwa M. Szeląg „O leniwej wiewiórce, która nie lubiła pracować” i przypomniały sobie czym jest „pracowitość”  oraz wspólnie zastanawiały się: czy lepiej być pracowitym, czy leniwym… Umieściły także trzecie serce na swoich „roślinkach wartości” (do omawianej wartości „pracowitość”).

            W „Kąciku Dobrego Startu” Wasze pociechy poznały nowy wzór – borowik/grzybek (elipsa w pozycji poziomej i pod nią elipsa w pozycji pionowej), który kreśliły na tackach z kaszą i palcem w powietrzu, jednocześnie śpiewając poznaną w zeszłym tygodniu piosenkę  pt. „Borowik”.  

            W ramach prowadzonych w tym tygodniu zajęć językowych dzieci poznały następujące, nowe angielskie słowa: one, two, three (jeden, dwa, trzy) oraz utrwalały te poznane wcześniej.

            W minionym tygodniu nie zabrakło też zabaw integracyjnych, relaksacyjnych, które budują dobrą atmosferę w grupie, wprowadzają dzieci w nastrój radosnej zabawy, uczą szacunku do drugiego człowieka i pokazują, że każdy jest tak samo ważny, np. „Powitajmy się, ręce podajmy”, „Stary niedźwiedź mocno śpi…”,

            Drodzy Rodzice, bardzo prosimy o utrwalanie z dziećmi w domu zdobytych w tym tygodniu wiadomości o zwierzętach, czytajcie i oglądajcie z pociechami książeczki, atlasy oraz encyklopedie, w których przedstawione będą charakterystyczne zachowania i wygląd tych popularnych zwierząt: niedźwiedź, wiewiórka, sarna, dzik czy jeż. Uczcie także swoje latorośle pracowitości i odpowiedzialności poprzez wyznaczenie określonych domowych obowiązków, np. codzienne, samodzielne sprzątanie zabawek w pokoju, pomoc w grabieniu i sprzątaniu liści w ogrodzie czy usamodzielnianie dziecka w zakresie ubierania się.

Tydzień VII. Koszyk Pani Jesieni

Drodzy Rodzice!

            Jesień to czas intensywnych zmian w przyrodzie: drzewa zrzucają liście, zwierzęta przygotowują się do zimy, gromadząc zapasy i szukając spokojnego miejsca na zimową drzemkę. Dla ludzi jesień jest równie pracowitym czasem, a obfitość warzyw i owoców zachęca do kulinarnych działań. Dlatego w tym tygodniu omawialiśmy treści związane z „jesienią w sadzie”. Dzieci poznały popularne polskie jesienne owoce, nazwy drzew owocowych: jabłoń, grusza, śliwa, a także różne przetwory, które z tych owoców można przygotować. W tym tygodniu każdy ciekawy maluszek mógł sam sprawdzić, jak smakują owce i co się kryje w ich środku. Mali kucharze przygotowali także pyszne „owocowe szaszłyki”.

Treści skupione wokół zagadnień związanych z owocami i sadem pomogły dzieciom uporządkować następujące utwory literackie: opowiadanie „O tym jak Skrzata Obałka oczarował jesienny sad” oraz wiersze „Owocowe drzewa”, „Kto powie”, „Kompot maluszka”. Do utworów wierszowanych dzieci wykonywały ilustracje ruchowe, mini inscenizacje oraz działały matematycznie.

            Poczucie przynależności do grupy, akceptacji i dobrej atmosfery wprowadzały wesołe masażyki, np. „Rysujemy owoce”. W ramach codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci uczestniczyły m.in. w zabawie tropiącej „Szukamy gruszek” oraz ćwiczyły celność i zręczność w wielu zabawach z piłkami.

            W „Kąciku Dobrego Startu” dzieci poznały nową piosenkę „Koszyk” i bawiły się w zabawie „Do koszyka”, segregując owoce i warzywa.

            W tym tygodniu dzieci poznały „uprzejmość” – nową  wartość, o której rozmawiały po wysłuchaniu opowiadania pt. „Nowi koledzy” G. Lipińskiej. Dzieci zastanawiały się, czy łatwo jest być uprzejmym w codziennych sytuacjach. Uczestniczyły też w zabawie dydaktycznej „Dobre zachowania” i przypomniały sobie zabawę taneczną pt. „Nie chcę cię znać”.

            W minionym tygodniu dzieci wykonały także plakaty drzew owocowych z wykorzystaniem gotowych emblematów – gruszek, jabłek, śliwek, a podczas zajęć muzyczno-rytmicznych bawiły się przy piosence „Jesienna wyliczanka” w zabawie inscenizacyjnej. Emblematy owoców posłużyły również do rozegrania grupowej gry planszowej opartej na metodzie prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej pt. „Zbieramy owoce w sadzie”, układania rytmów, ilustracji wierszy oraz innych zabaw. Podczas zabawy z kodowaniem dzieci układały owocowe rytmy.

            W ramach prowadzonych w tym tygodniu zajęć językowych dzieci poznały następujące, nowe angielskie słowa: an apple (jabłko), a pear (gruszka), a plum (śliwka) oraz utrwalały te poznane wcześniej.

Tydzień VIII. Skarby jesieni

Drodzy Rodzice!

To był kolejny tydzień odkrywania, smakowania i wieloaspektowego działania. Tym razem materiałem manipulacyjnym stały się warzywa.

            Przedszkolaki zastanawiały się, w jaki sposób rosną warzywa, które części pietruszki, marchewki, buraka czy ziemniaka się zjada i gdzie one rosną – nad ziemią czy w ziemi.  Kolejne zdumienie wywołał eksperyment „Co kryje w sobie ziemniak?”, którego celem było pokazanie, co wchodzi w skład tego warzywa – woda i mąka ziemniaczana. Ziemniaki posłużyły także jako niekonwencjonalne stemple do wykonania twórczej pracy plastycznej. W tym tygodniu przedszkolaki wykonały jeszcze inną pracę plastyczną – „Pietruszkę” z odciśniętej pomalowanej zieloną farbą dłoni i wydzieranki z białej kartki.

            W czwartek w ramach działań muzycznych i sensorycznych dzieci zdobywały informacje o ogórku na podstawie piosenki pt. „Kiszone ogóreczki” oraz smakowania ogórków kiszonych, konserwowych i zielonych. Same wykonały także słoik pełen ogórków z zielonej plasteliny. Było to świetnie ćwiczenie motoryczne palców dłoni. W ramach zajęć kulinarnych z niewielką pomocą dorosłych zakisiły na zimowe czasy kilka słoików tych warzyw.

            Dzieci posłuchały także opowiadania pt. „O życzliwym zającu i jego nieuprzejmym bracie” autorstwa M. Szeląg i utrwaliły wiadomości na temat uprzejmych i życzliwych zachowań. Zastanawiały się również nad tym, czy bycie życzliwym się opłaca i jakie konsekwencje niesie ze sobą bycie niemiłym i opryskliwym. Dzieci ozdobiły i wkleiły również kolejne serce (do omawianej wartości „uprzejmość”), na swoje „rośliny wartości”, a na koniec tygodnia wybraliśmy króla i królową uprzejmości w naszej grupie.

            W następnym tygodniu opuścimy jesienną tematykę i zajmiemy się tematami związanymi z miejscem zamieszkania dzieci, rodzajami domów i ukrytych w nich sprzętów domowych.

PIOSNKI

Kolorowy deszcz

Gdy na dworze pada deszcz
Kiedy wszystko szare jest.
Wyjmij kredki i narysuj,
To, co tylko chcesz.

Na niebiesko, fioletowo,
Żółto i różowo.
Na zielono i czerwono,
I pomarańczowo.

Chociaż pada szary deszcz.
Kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek
I rysować chce

Na niebiesko, fioletowo,
Żółto i różowo.
Na zielono i czerwono,
I pomarańczowo.

Małe czerwone jabłuszko 

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Za rączki się trzymają i wkoło obracają
Za rączki się trzymają i wkoło obracają

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje
Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką
Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła
Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła

Toczą się kasztanki trzy

Toczą się kasztanki trzy
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko
Toczą się kasztanki trzy,
hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły,
hop, la, la.
To dlatego złoszczę się,
hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie,
hop, la, la.
Woła Ola, woła Jaś,
hop, la, la.
Już kasztanku, jesteś nasz,
hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos,
hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos,
hop, la, la.

WRZESIEŃ 

Tydzień I. W przedszkolu

      Aby ułatwić dzieciom  adaptację, w tym tygodniu bawiliśmy się w znane i nowe zabawy integracyjne oraz poświęciliśmy dużo czasu na zagadnienie przyjaźni.  Przedszkolaki przypomniały sobie  kilka poznanych w tamtym roku zabaw kołowych, pląsów i zabaw muzyczno – ruchowych zapraszając nowe dzieci do zabaw. Dzięki nim dzieci wyzwalały pozytywne emocje, stawały się bardziej ze sobą zżyte, lepiej poznały siebie i swoich rówieśników, uczyły się okazywania drugiemu szacunku, przyjaźni i bycia jednością.

            Drodzy Rodzice rozpoczęliśmy wspólnie nowy rok szkolny, każdy poniedziałek przeznaczony jest na zajęcia dotyczące uniwersalnych wartości, takich jak: przyjaźń, miłość, odwaga, pracowitość, uprzejmość. Dzieci będą poznawały i utrwalały wartości, które są przecież tak niezwykle istotne w kształtowaniu osobowości dziecka, jego charakteru i moralności. Takie wczesne wprowadzanie dziecka w świat wartości stworzy podwaliny do tego, aby w przyszłości Wasz przedszkolak wyrósł na prawego, pełnego szacunku do innych oraz pewnego siebie i swojej tożsamości człowieka. We wtorki głównymi zagadnieniami działań będą dziedziny matematyki i przyrody. Popołudniu dzieci będą brały udział w zajęciach poświęconych kodowaniu, aby razem rozwijać logiczne myślenie. W środy w ramach „Kącika Dobrego Startu” dzieci będą spotykały się z metodą prof. Marty Bogdanowicz. Przedszkolaki co dwa tygodnie poznają jedną krótką piosenkę i przeznaczony jej wzór do ćwiczeń rytmicznych i koordynacyjnych, zajmiemy się muzyką, czyli śpiewem, tańcem, grą na instrumentach, rytmem oraz ekspresją muzyczną. . Metoda ta jest świetnym wprowadzeniem dziecka w późniejszą właściwą naukę pisania i czytania. Czwartek jest też dniem przeznaczonym na działania sensoryczne oraz na sport i wszelką aktywność ruchową.   W piątki dzieci doświadczą także działań plastycznych i technicznych. W piątki przedszkolaki doświadczą dźwięków wokół siebie, w otoczeniu, bowiem zajmiemy się muzyką, czyli śpiewem, tańcem, grą na instrumentach, rytmem oraz ekspresją muzyczną. Oczywiście co najmniej raz na dwa tygodnie przedszkolaki będą eksperymentowały. Taki szczegółowy tygodniowy rozkład zajęć pozwoli każdemu dziecku poczuć się pewnie w grupie przedszkolnej, dziecko będzie wiedziało, że tydzień ma ustalony rytm zajęć o różnym charakterze. Dzięki temu dzieci nauczą się też szybciej nazw dni tygodnia.W tym tygodniu przedszkolaki działały również poznawczo i motorycznie. Posłuchały dwóch wierszy: „Znaczki” I. Suchorzewskiej i „Naprawimy misia” Cz. Janczarskiego, które wprowadziły je w matematyczny świat klasyfikacji. Brały udział w licznych zabawach ruchowych.            

Tydzień II. Nasze przedszkole

W tym tygodniu kontynuowaliśmy temat związany z przyjaźnią. Dzieci poznały opowiadanie zatytułowane „O małym jeżu, który nie opuścił przyjaciela w potrzebie” i dowiedziały się, że prawdziwy przyjaciel jest wart więcej niż worek złotych monet. Przedszkolaki ozdobiły i przykleiły także pierwsze serca „przyjaźń” na swoje karty – „rośliny wartości”.  

            W tym tygodniu zajmowaliśmy się również tematem związanym z przedszkolem, a dokładniej z jego pracownikami i pomieszczeniami. Dzieci utrwaliły nazwy zawodów wykonywanych przez personel przedszkola, w kartach pracy dobierały do sylwet tych osób narzędzia ich pracy. Słuchały i omawiały wiersz pt. „Bo w przedszkolu…”. Dzieci utrwaliły również nazwy pomieszczeń, jakie znajdują się w przedszkolu oraz nazwy czynności, jakie się w danym pomieszczeniu wykonuje. Na piątkowych zajęciach rozmawialiśmy o urodzinach na podstawie wiersza pt. „Urodziny Kaczki Lusi”. Dzieci wykonały prace plastyczne „urodzinowe torciki”, które następnie posłużyły do stworzenia w sali przedszkolnej „tablicy urodzinowej”.

Tydzień III. Jestem bezpieczny

            W tym tygodniu omówimy tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze. Wybierzemy się na wycieczkę na skrzyżowanie, podczas której przedszkolaki będą uczyły się w jaki sposób należy bezpiecznie poruszać się po chodniku i przechodzić przez jezdnię. Zapoznają się przeznaczeniem „pasów – zebry”, wybranych znaków drogowych oraz świateł sygnalizacyjnych. Przypomnimy wygląd pojazdów specjalnych (karetka, radiowóz, wóz strażacki). Podczas wielu zabaw ruchowych i dydaktycznych utrwalać będziemy poznane wiadomości („Jak być bezpiecznym na drodze?”, „Przechodzimy przez ulicę”, „Ważne zawody”).

            Na zajęciach muzycznych w przedszkolu Wasza pociecha pozna piosenkę „Jadąc samochodem” nauczy się rozróżniać trzy tempa melodii: wolno, szybciej, najszybciej. W tym tygodniu dzieci rozmawiać będą również na temat roli sygnalizatora świetlnego na podstawie wiersza „Sygnalizator”, a podczas zajęć badawczych wykonamy eksperyment z barwieniem wody i sprawdzą, jak szybko bibuła może zmienić kolor wody.

            Podczas poniedziałkowych zajęć dzieci zapoznają się z pojęciem „odwaga” – nowa  wartość, o której rozmawiać będą po wysłuchaniu wiersza „Stefek Burczymucha” M. Konopnickiej. Dzieci zastanowią się, czy łatwo jest być dzielnym i odważnym. Wspólnie też pomyślimy jak pokonywać nasze lęki i dlaczego mówi się, że „strach ma wielkie oczy”.

            Prosimy Państwa o utrwalanie z dzieckiem wprowadzonych przez nas wiadomości na temat ruchu drogowego i kształtowanie bezpiecznych nawyków podczas chodzenia po chodniku przy jezdni. Codziennie, gdy idziecie z Waszą pociechą do przedszkola, przypominajcie jej najważniejsze zasady poruszania się ulicą, jesteście bowiem autorytetem dla  dziecka, które uczy się przez naśladownictwo!

            Wrzesień jest miesiącem poświęconym integracji grupy przedszkolnej, dlatego też dużo czasu poświęcimy na różne zabawy (tradycyjne i zaczerpnięte z pedagogiki zabawy), które sprzyjają budowaniu pozytywnych więzi w grupie oraz pozwalają przełamywać dziecięce lęki i niepewność związaną z rozstaniem z rodzicami, np.: „Uciekaj myszko”, „Go – Stop”, „Kółko graniaste” i wiele innych.      

Tydzień IV i V. Pomocna dłoń

Omówimy szeroko pojęte bezpieczeństwo i zadania ludzi wykonujących ważne społecznie zawody (lekarz, policjant, strażak).

W poniedziałek dzieci wysłuchają opowiadania autorstwa M. Szeląg „O nieśmiałym strusiątku, które nie schowało głowy w piasek”, dzięki któremu przypomniały sobie czym jest właściwie „odwaga” i  wspólnie zastanawiały się, co oznacza zwrot „Chować głowę w pasek”.

W „Kąciku Dobrego Startu” Wasza pociecha utrwali poznany w ubiegłym tygodniu nowy wzór – lizak policyjny, kreśląc na tackach z kaszą i palcem w powietrzu, jednocześnie śpiewając poznaną piosenkę.

Drodzy rodzice, pamiętajcie, że zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu systematycznie, poprawiają kontakty społeczne, uczą współdziałania w grupie, a przede wszystkim usprawniają motorykę, koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową, poprawiają koncentrację, rozwijają umiejętności rytmiczne, orientację w przestrzeni, utrwalają znajomość części ciała i są ważną częścią naszej całotygodniowej pracy.

            W ramach prowadzonych codziennie zajęć dydaktycznych dzieci rozwiązywać będą zagadki o „ważnych zawodach”: strażak, lekarz, policjant

            Ważną częścią zajęć związanych z bezpieczeństwem będzie zapoznanie dzieci z rolą numeru alarmowego „112” – dzieci będą mogły poznać i utrwalić jego wygląd, a także podczas wielu zabaw przećwiczyć, jak się go używa w sytuacji zagrożenia życia (na przykład w zabawie „Dzwonimy na 112”).

 

Piosenka 

Rączki do góry 

Rączki do góry,

nóżki prościutkie

A tak się bawią dzieci malutkie

Piłeczki skaczą

prosto do góry

A tak po niebie

pływają chmury

Każdy się robi

taki malutki

To, proszę państwa,

są krasnoludki

Wiersz 

Mam 3 latka 

Mam trzy latka, trzy i pół,
sięgam głową ponad stół,
mam fartuszek z muchomorkiem,
do przedszkola chodzę z workiem.

Umiem pantofelki zmieniać,
rączki myję do jedzenia,
ładnie żegnam się i witam,
tańczę kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu
nauczyłam się w przedszkolu.