O NAS

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” Janusz Korczak

Misja przedszkola:

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich trudności, uzdolnień i zainteresowań.
 • Wprowadzanie dziecka w świat takich wartości jak: miłość, dobro, prawda, tolerancja.
 • Poznawanie przez dzieci swojej Małej Ojczyzny.
 • Wyposażanie dzieci w maksimum umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 • Stwarzanie miłej, serdecznej atmosfery oraz bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Troska o to, aby każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu był atrakcyjny i ciekawy.
 • Współpraca z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Promowanie przedszkola w środowisku bliskim i dalszym.
 • Ciągłe doskonalenie się kadry pedagogicznej w celu zapewnienia dzieciom , jak najlepszych aktywizujących metod do twórczej działalności.

Programy realizowane w Przedszkolu:

„Planeta dzieci, prawda, dobro , piękno w świecie wartości” autorstwa Janiny Wasilewskiej WSiP


 • KARTY PRACY- „Planeta dzieci”

„Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków”
(czterolatków i pięciolatków) E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
Wykorzystane książki:

 • „Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci , które rozpoczną naukę w szkole”;
  E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
 • „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych”
  E. Waszkiewicz
 • „Usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych dzieci dyslektycznych „
  J. Jastrząb
 • „Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu”
  T. Gąsowska, Z. Pietrzak- Stępkowska

„My English Adwenture – Starter „- program nauczania języka angielskiego
C. Bruni, Konsultacja- M. Bogucka

Program rytmiki- program własny Paweł Sosiński.

Programy własne opracowane przez nauczycieli:

 • „Program terapii logopedycznej” – program autorski M. Dąbrowskiej.
 • „Zdrowo i bezpiecznie” – program edukacji zdrowotnej przedszkolaków opracowany przez L. Krakowską
 • „Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa” – program adaptacyjny
 • „Program Wychowawczy”
 • ”Program profilaktyczny”
 • „Projekt ogólnopolski „Zdrowo jem, więcej wiem” zorganizowany przez Fundację BOŚ
 • Projekt ” Kodowanie na przedszkolnym dywanie”

Metody pracy w Przedszkolu:

W naszym przedszkolu nauczycielki wykorzystują takie metody, jak:

 • Metodę samodzielnych doświadczeń, opartą na inicjatywie własnej dziecka,
 • Metodę zadań stawianych przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie
  według własnego pomysłu,
 • Metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności,
 • Metodę odtwarzania, np. podczas nauki wierszy i piosenek,
 • Metody słowne: opowiadania, rozmowy, zagadki,

Nauczycielki stosują również w swojej pracy nowatorskie metody, a wśród nich:

 • Elementy dramy, pedagogiki zabawy
 • Improwizacje ruchową R. Labana,
 • Metodę K. Orffa,
 • Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”
 • Techniki relaksacyjne „Muzykoterapia”, „Bajkoterapia”
 • Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,
 • Edukacja przez ruch – Doroty Dziamskiej,

Oferta przedszkola:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30-16:30

Dzieciom i rodzicom oferujemy:

 • Zajęcia realizujące podstawę programową
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia komputerowe
 • Występy teatrzyku Vaśka
 • Wyjazdy do Sal Zabaw
 • Wycieczki do kina, Zoo, Baju Pomorskiego, Zakątka Odkrywców.
 • Udział w konkursach, występach artystycznych.
 • Współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Skępem
 • Współpracę z Centrum Oświaty i Rekreacji w Skępem.
 • Współpraca z Biblioteką Miejską w Skępem.
 • Zajęcia bezpłatne: Język angielski- 2 x w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczne 1x w tygodniu
 • Zumba 1xw tygodniu.